Deklaracja zgodności UE

My, jako producent: Tocsen GmbH, Merzhauserstr. 161, 79100 Freiburg, Baden Württemberg, Niemcy, deklarujemy na własną odpowiedzialność, że produkt radiowy:

Pinker Tocsen Sturzhelmsensor zum Nachrüsten in einner SeitenansichtSchwarzer Tocsen Sturzhelmsensor zum Nachrüsten in einer Seitenansicht

model: Aegir nazwa produktu: czujnik Tocsen Nazwa handlowa/marka: Tocsen ‍ jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi odnośnymi dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych nr 2014/53/UE. Produkt spełnia wymagania poniższych norm lub dokumentów o charakterze normatywnym:

kompatybilność elektromagnetyczna

27.05.2020
TR-23639-79457-01
ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03)
ETSI EN 301 489-17:V3.2.0 (2017-03)

częstotliwości radiowe

04.06.2020
TR-23639-79457-02
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

zdrowie

IEC 62479:2010

bezpieczeństwo technologii AV i IT

EN 62368-1 / IEC 62368-1 (2016-05)